Vážení členovia,
v roku 2020 sú aktivity SARAP plánované nasledovne:

Modul 1  2.6.2020 
Modul 2 6.10.2020 
Valné zhromaždenie     2.12.2020 

 

Tím SARAP 

13.12.2019