Vážení členovia,
v roku 2019 sú aktivity SARAP plánované nasledovne:

Modul 1  4.6.2019 
Modul 2 1.10.2019 
Valné zhromaždenie     4.12.2019 

Tím SARAP 

1.4.2019