Modul 1 SARAP
4.6.2024

témy z oblasti farmakovigilancie a registrácie liekov

Modul 2 SARAP
16.10.2024
témy z oblasti kvality liekov a inšpekcie

Valné zhromaždenie
3.12.2024

Všetky podujatia sa budú konať v DoubleTree by Hilton, Bratislava.
Moduly sa konajú prezenčne s online streamingom.
Valné zhromaždenie je plánované len prezenčne.

január 2024

============================================================ 

SARAP zaslal v marci 2020 na ŠÚKL otázky k § 60, ods. 1, písm. i) bodom 8 a 9 zákona 362/2011, ktoré sa týkajú oznamovania sťahovania lieku z trhu v ostatných krajinách a hlásenia písomných reklamácií, spolu s príkladmi reklamácií, ktoré ste poskytli. V týchto dňoch SARAP dostal odpovede od ŠÚKL.

Oba dokumenty sa nachádzajú tu (dokumenty sa zobrazia len prihláseným návštevníkom):

29.4.2020