SARAP VZ pre rok 2021 sa bude konať online formou dňa 3.12.2021 s predpokladaným začiatkom od 9.00 cca do 12.00 hod.

Konkrétne informácie vám budú zaslané v časovom predstihu.

Prosíme vás o rezervovanie si termínu vo vašich kalendároch.

 

S pozdravom

SARAP

Pozývame vás na konfrenciu SARAP, ktorá sa uskutoční online:

  • 7.10.2021 modul 1: Farmakovigilančná prax a jej prepojenie s procesmi registrácie liekov
  • 8.10.2021 modul 2: Nové legislatívne prostredie v oblasti zdravotníckych pomôcok. Novinky v oblasti registrácie liekov.

Úplný program a spôsob prihlasovania je uvedený v tomto dokumente: 

 

Prihlasovanie je otvorené do 24.9.2021.

24.8.2021


SARAP zaslal v marci 2020 na ŠÚKL otázky k § 60, ods. 1, písm. i) bodom 8 a 9 zákona 362/2011, ktoré sa týkajú oznamovania sťahovania lieku z trhu v ostatných krajinách a hlásenia písomných reklamácií, spolu s príkladmi reklamácií, ktoré ste poskytli. V týchto dňoch SARAP dostal odpovede od ŠÚKL.

Oba dokumenty sa nachádzajú tu:

29.4.2020