Predsedníctvo SARAP:

Ing. Yvonna Žittňanová, konateľ, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD.

PharmDr. Roman Maas, MPH

RNDr. Helena Mutkovičová

Mgr. Katarína Tiková


Kontrolná komisia SARAP:

PharmDr. Mária Kirňaková, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PharmDr. Gabriela Uhnáková

Mgr. Lucia Majstríková

 

Členovia: 

 SARAP Zoznam clenov SARAP firmy