Predsedníctvo SARAP:

Ing. Yvonna Žittňanová, konateľ, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD.

PharmDr. Roman Maas, MPH

PharmDr. Igor Švec

PharmDr. Katarína Tomová


Kontrolná komisia SARAP:

Mgr. Katarína Tiková

Ing. Silvia Manduchová

PharmDr. Monika Vojtková

 

Členovia: