Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL a FaF UK s názvom Modul 2 - Zmena výdaja liekov (OTC/Rx) a edukačné materiály. Zdravotnícke pomôcky v zmysle novej legislatívy.

Termín konania je 1. október 2019 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.

 

Pozvánku a prihlášku nájdete tu:

(prihláška sa nachádza na poslednej strane dokumentu a dá sa vyplniť elektronicky)

 

V prípade záujmu prihlášku zašlite do kancelárie SARAP v termíne najneskôr do 10. septembra 2019 buď poštou (nie doporučene) na adresu SARAP alebo na e-mailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

V prípade, že máte otázky k uvedeným témam, píšte ich, prosím sem: Formulár na evidenciu otázok k modulu 2 SARAP
Budú posunuté prednášateľom, aby sa na ne vopred pripravili.

16.8.2019


Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL s názvom Modul 1 - Novinky z oblasti registrácie liekov v SR. Implementácia FMD a skúsenosti z praxe po 9.2.2019.

Termín konania je 4. jún 2019 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.

 

Pozvánku a prihlášku nájdete tu:

(prihláška sa nachádza na poslednej strane dokumentu a dá sa vyplniť elektronicky)

 

V prípade záujmu prihlášku zašlite do kancelárie SARAP v termíne najneskôr do 10. mája 2019 buď poštou (nie doporučene) na adresu SARAP alebo na e-mailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

V prípade, že máte otázky k uvedeným témam, píšte ich, prosím sem: Formulár na evidenciu otázok k modulu 1 SARAP
Budú posunuté prednášateľom, aby sa na ne vopred pripravili.

8.4.2019


Vážení členovia,
v roku 2019 sú aktivity SARAP plánované nasledovne:

Modul 1  4.6.2019 
Modul 2 1.10.2019 
Valné zhromaždenie     4.12.2019 

Tím SARAP 

1.4.2019


 

Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL s názvom Modul 2 - Legislatívne zmeny a ich implementácia v prostredí registrácie liekov v SR. Implementácia FMD.
Termín konania je 5. október 2018 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.

 

Pozvánku a prihlášku nájdete tu:

(prihláška sa nachádza na poslednej strane dokumentu a dá sa vyplniť elektronicky)

Modul je určený najmä pre tých zamestnancov držiteľov alebo zástupcov držiteľov, ktorí sa venujú činnostiam v oblasti registrácie liekov alebo zabezpečovania kvality liekov.

V prípade záujmu prihlášku zašlite do kancelárie SARAP v termíne najneskôr do 17. septembra 2018 buď poštou (nie doporučene) na adresu SARAP alebo na e-mailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

V prípade, že máte otázky k uvedeným témam, píšte ich, prosím sem: Formulár na evidenciu otázok k modulu 2 SARAP
Budú posunuté prednášateľom, aby sa na ne vopred pripravili.

31.8.2018


Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL s názvom Modul 1 - Nové legislatívne prostredie v oblasti zdravotníckych pomôcok a registrácie liekov.
Termín konania je 25. máj 2018 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.

 

Pozvánku a prihlášku nájdete tu:

(prihláška sa nachádza na poslednej strane dokumentu a dá sa vyplniť elektronicky)

 

V prípade záujmu prihlášku zašlite do kancelárie SARAP v termíne najneskôr do 30. apríla 2018 buď poštou (nie doporučene) na adresu SARAP alebo na e-mailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

22.2.2018