Predsedníctvo SARAP:

Ing. Yvonna Žittňanová, konateľ, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD.

PharmDr. Roman Maas, MPH

PharmDr. Igor Švec

PharmDr. Katarína Tomová


Kontrolná komisia SARAP:

Mgr. Katarína Tiková

Ing. Silvia Manduchová

PharmDr. Monika Vojtková

 

Členovia: 

 

Obnovenie členstva / registrácia na rok 2023

 

Vážení členovia / záujemcovia o členstvo,

prečítajte si, prosím, viac o SARAP (informačný list):

 

Ak chcete obnoviť členstvo / zaregistrovať vašu spoločnosť v asociácii SARAP na r. 2024, je potrebné vyplniť a odoslať tento formulár:

- vo formulári sa dozviete aj výšku členského na rok 2024

- sken pošlite, prosím, na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

- originál pošlite, prosím, do sídla združenia OBYČAJNOU (nie doporučenou) poštou 

 

Novým členom budú neskôr zaslané prihlasovacie údaje.

 

 

 

SARAP – Slovenská asociácia spoločností v oblasti liekovej regulácie (Slovak Association of Regulatory Affairs Professionals)

 Zameraná na nasledovné procesy súvisiace s reguláciou:

 • Postupy a výsledky schvaľovania produktov
 • Riadenie a urýchľovanie schvaľovania registrácie medicínskych produktov ako podmienky pre nasledovné stanovenie cien, refundačné aktivity a dostupnosť produktu na trhu
 • Transparentnosť a harmonizácia regulačných/registračných procesov
 • Legislatívna podpora a účasť na implementačných procesoch
 • Práva duševného vlastníctva
 • Riešenie spoločných problémov v prospech regulačnej verejnosti

SARAP – Slovak Association of Regulatory Affairs Professionals was established on 25 April 2002 in Bratislava, Slovak Republic. The Association has been included into the Slovak registry of legal entities with the effect from 15 May 2002.

It is a professional organisation gathering legal entities that are represented by regulatory affairs professionals/managers of different pharmaceutical companies both R&D and generic ones. The main aim of the Association is to support and protect the interests of its members focused on the drug regulation related activities.

SARAP is a non-profit organisation. The finances are covered only by member fees and potentially sponsor contributions. They are used for financing different educational activities (e.g. trainings, workshops, seminars).

SARAP has been established as a partnering professional organisation towards the national regulatory authorities, especially the State Institute for Drug Control, the MoH, the Institute of Public Health, Office of Industrial Property (Patent Office).
The establishment of SARAP was positively recognised by the SIDC. There have been several successful meetings and negotiations with the Slovakian HAs with positive impact on solving of the priority problems and transparency of the regulatory procedures.


Main focus on the following processes related to Regulatory environment:
 • Product approval procedures and outcomes
 • Manage and accelerate the registration approvals of medicinal products as a prerequisite for consequential pricing and reimbursement activities and product availability on the market
 • Transparency and harmonisation of regulatory/registration processes
 • Legislation support and participation in the implementation processes
 • Intellectual property rights
 • Solve the common problems on behalf of the regulatory community