SARAP k aktuálnej situácii ohľadom ŠÚKL

 

Predsedníctvo a Kontrolná komisia SARAP sa pripájajú k "Výzve predsedovi vlády SR, Eduardovi Hegerovi a vláde SR k situácii okolo ŠÚKL" a podporujú petíciu, pretože stoja za odbornosťou ŠÚKL a sú proti neadekvátnemu spochybňovaniu expertných rozhodnutí.

 

Link: Výzva predsedovi vlády SR, Eduardovi Hegerovi a vláde SR k situácii okolo ŠÚKL

 

Predsedníctvo a Kontrolná komisia SARAP

12.4.2021


 

 

SARAP – Slovenská asociácia spoločností v oblasti liekovej regulácie (Slovak Association of Regulatory Affairs Professionals)

 Zameraná na nasledovné procesy súvisiace s reguláciou:

  • Postupy a výsledky schvaľovania produktov
  • Riadenie a urýchľovanie schvaľovania registrácie medicínskych produktov ako podmienky pre nasledovné stanovenie cien, refundačné aktivity a dostupnosť produktu na trhu
  • Transparentnosť a harmonizácia regulačných/registračných procesov
  • Legislatívna podpora a účasť na implementačných procesoch
  • Práva duševného vlastníctva
  • Riešenie spoločných problémov v prospech regulačnej verejnosti