SARAP – Slovenská asociácia spoločností v oblasti liekovej regulácie (Slovak Association of Regulatory Affairs Professionals)

 Zameraná na nasledovné procesy súvisiace s reguláciou:

  • Postupy a výsledky schvaľovania produktov
  • Riadenie a urýchľovanie schvaľovania registrácie medicínskych produktov ako podmienky pre nasledovné stanovenie cien, refundačné aktivity a dostupnosť produktu na trhu
  • Transparentnosť a harmonizácia regulačných/registračných procesov
  • Legislatívna podpora a účasť na implementačných procesoch
  • Práva duševného vlastníctva
  • Riešenie spoločných problémov v prospech regulačnej verejnosti