Dňa 22.novembra 2011 od 9:30 do 13:00 sa uskutoční seminár zameraný na tému spracovanie žiadosti eCTD v Slovenskej republike.
Seminár sa uskutočňuje pod odborným patronátom ŠÚKL. Miesto konania je zasadacia miestnosť ŠÚKL, Kvetná ulica č. 11, Bratislava.

Pripravujeme seminar na tému spracovanie žiadosti eCTD v Slovenskej republike.

Do sekcie dokumenty pribudla prezentácia z valného zhromaždenia.

icon Prevziať vo formáte PDF (252.87 kB)  - iba pre zaregistrovaných.

Dovoľujem si Vás pozvať na Valné zhromaždenie SARAP, ktoré sa bude konať dňa 10. novembra 2011 (štvrtok) o 10.00 hod v City Hotel Bratislava

 

icon Pozvánka - pre príhlásených

Valné zhromaždenie SARAP, sa bude konať dňa 10. novembra 2011 (štvrtok) o 10.00 hod v City Hotel Bratislava.

 

icon Pozvánka   - pre príhlásených