Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL a FaF UK s názvom Modul 2 - Zmena výdaja liekov (OTC/Rx) a edukačné materiály. Zdravotnícke pomôcky v zmysle novej legislatívy.

Termín konania je 1. október 2019 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.

 

Pozvánku a prihlášku nájdete tu:

(prihláška sa nachádza na poslednej strane dokumentu a dá sa vyplniť elektronicky)

 

V prípade záujmu prihlášku zašlite do kancelárie SARAP v termíne najneskôr do 10. septembra 2019 buď poštou (nie doporučene) na adresu SARAP alebo na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

V prípade, že máte otázky k uvedeným témam, píšte ich, prosím sem: Formulár na evidenciu otázok k modulu 2 SARAP
Budú posunuté prednášateľom, aby sa na ne vopred pripravili.

16.8.2019


Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL s názvom Modul 1 - Novinky z oblasti registrácie liekov v SR. Implementácia FMD a skúsenosti z praxe po 9.2.2019.

Termín konania je 4. jún 2019 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.

 

Pozvánku a prihlášku nájdete tu:

(prihláška sa nachádza na poslednej strane dokumentu a dá sa vyplniť elektronicky)

 

V prípade záujmu prihlášku zašlite do kancelárie SARAP v termíne najneskôr do 10. mája 2019 buď poštou (nie doporučene) na adresu SARAP alebo na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

V prípade, že máte otázky k uvedeným témam, píšte ich, prosím sem: Formulár na evidenciu otázok k modulu 1 SARAP
Budú posunuté prednášateľom, aby sa na ne vopred pripravili.

8.4.2019


Vážení členovia,
v roku 2019 sú aktivity SARAP plánované nasledovne:

Modul 1  4.6.2019 
Modul 2 1.10.2019 
Valné zhromaždenie     4.12.2019 

 

Tím SARAP 

1.4.2019


 

Vážení čenovia, pozývame vás na valné zhromaždenie (VZ) SARAP za rok 2018.

Miesto a čas konania VZ bude prebiehať 4.12.2018 od 9:30 (registrácia), resp. 10:00 (otvorenie) v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava.

 

Inštrukcie k účasti Člen združenia (farmaceutická firma) uplatňuje svoje práva a plní svoje povinnosti prostredníctvom svojho zástupcu. Každý člen má jeden hlas. Na valnom zhromaždení sa teda vyžaduje účasť aspoň jedného zástupcu za každého člena (firmu). Na VZ sa však môžu zúčastniť aj ďalší zástupcovia firiem a môžu sa zapájať do diskusie. Pre jednoduchší priebeh akcie vás prosíme obmedziť účasť na max. dvoch zástupcov za každého člena (firmu). Pri hlasovaní hlasuje každý člen (firma) jedným hlasom.

 

Súčasťou tohto VZ nebudú voľby do predsedníctva a kontrolnej komisie SARAP

 

Prihlasovanie Žiadame všetkých členov, aby sa začali prihlasovať na valné zhromaždenie prostredníctvom emailu do 16.11.2018. V emaili uveďte:

Príjemca: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predmet: VZ 2018

V správe:

 

 • názov člena (firmy) za ktorého sa prihlasujete
 • počet zástupcov, ktorí sa za člena (firmu) zúčastnia na VZ
 • návrh bodu do programu
 • iné pripomienky k VZ

 

Program VZ

 1. Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia SARAP
 2. Voľba funkcionárov Valného zhromaždenia SARAP
 3. Správa o činnosti SARAP za rok 2018 vrátane pracovných skupín
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2018 a schválenie účtovnej závierky za rok 2017
 5. Informácia o stave členskej základne SARAP
 6. Plán činnosti SARAP na rok 2019
 7. Návrh rozpočtu na rok 2019
 8. Rôzne (vítané sú akékoľvek pripomienky alebo podnety k činnosti SARAP) (poradie bodov sa môže mierne zmeniť)

Nie je plánovaná zmena stanov.

 

Vybrané podklady k VZ budú čoskoro doplnené v rámci ďalšieho emailu.

 

Tím SARAP

5.11.2018


 

Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL s názvom Modul 2 - Legislatívne zmeny a ich implementácia v prostredí registrácie liekov v SR. Implementácia FMD.
Termín konania je 5. október 2018 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.

 

Pozvánku a prihlášku nájdete tu:

(prihláška sa nachádza na poslednej strane dokumentu a dá sa vyplniť elektronicky)

 

Modul je určený najmä pre tých zamestnancov držiteľov alebo zástupcov držiteľov, ktorí sa venujú činnostiam v oblasti registrácie liekov alebo zabezpečovania kvality liekov.

V prípade záujmu prihlášku zašlite do kancelárie SARAP v termíne najneskôr do 17. septembra 2018 buď poštou (nie doporučene) na adresu SARAP alebo na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

V prípade, že máte otázky k uvedeným témam, píšte ich, prosím sem: Formulár na evidenciu otázok k modulu 2 SARAP
Budú posunuté prednášateľom, aby sa na ne vopred pripravili.

31.8.2018