Pozývame vás na valné zhromaždenie (VZ) SARAP za rok 2023.


Dátum, čas a miesto konania
VZ bude prebiehať 5.12.2023 od 9:00 (registrácia), resp. 9:30 (otvorenie) do 12:00
v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava.
Po ukončení VZ sú účastníci pozvaní na spoločný obed.

VZ nebude vysielané online.

Inštrukcie k účasti
Člen združenia (farmaceutická firma) uplatňuje svoje práva a plní svoje povinnosti prostredníctvom svojho zástupcu povereného štatutárom. Každý člen má jeden hlas. Na valnom zhromaždení sa teda vyžaduje účasť jedného zástupcu za každého člena (firmu), ktorý je uvedený a poverený štatutárom na registračnom liste pre rok 2023 (ak došlo k zmene zástupcov, treba čo najskôr dodať aktualizovaný registračný list). Pre jednoduchší priebeh akcie vás prosíme obmedziť účasť na max. jedného zástupcu za každého člena (firmu).

Prihlasovanie
Žiadame všetkých členov, aby sa ich vybraný zástupca čo najskôr prihlásil/a na valné zhromaždenie prostredníctvom tohto formulára do 17.11.2023.

Vyplňte, prosím, aj v prípade, že sa nemôžete zúčastniť.
https://forms.office.com/r/83pR46Ced0
 

Prihlásením sa na konferenciu beriete na vedomie informáciu o spracovaní osobných údajov, ktorá sa nachádza na webe SARAP: Informácia o spracovaní osobných údajov

Program VZ

 1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia SARAP
 2. Voľba funkcionárov valného zhromaždenia SARAP
 3. Správa o činnosti SARAP za rok 2023
 4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2022 a informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2023
 5. Informácia o stave členskej základne SARAP
 6. Voľby do orgánov SARAP
 7. Plán činnosti SARAP na rok 2024
 8. Návrh rozpočtu na rok 2024
 9. Rôzne (vítané sú akékoľvek pripomienky alebo podnety k činnosti SARAP)
  (poradie bodov sa môže mierne zmeniť)

Súčasťou tohto VZ sú voľby do predsedníctva a kontrolnej komisie SARAP. Neskôr vám pošleme inštrukcie, ako sa môžete prihlásiť na kandidátku do orgánov SARAP.

Podklady k VZ sú dostupné tu (len pre používateľov aktuálne prihlásených na web SARAP):

 

Tím SARAP

22.11.2023

============================================================

Ďakujeme za účasť na konferencii.

Viac detailov (len pre prihlásených používateľov webu SARAP): 

17.11.2023


Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL s názvom Modul 2 - Registrácia liekov. Reklama liekov. Čo priniesla novela zákona 362/2011 a aká je plánovaná revízia EÚ legislatívy (Pharmaceutical review).

Termín konania je 10. október 2023 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.
Konferencia bude aj vysielaná (online streaming).

 

Pozvánku a všetky ďalšie detaily k účasti nájdete tu:

 

Registračný formulár vyplňte online najneskôr do 22. 9. 2023

V prípade otázok píšte, prosím, na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Neskôr bude zverejnený formulár na otázky k uvedeným témam. Otázky budú posunuté prednášateľom, aby sa na ne vopred pripravili. 

22.8.2023

============================================================

Ďakujeme za účasť na konferencii.

Viac detailov (len pre prihlásených používateľov webu SARAP): 

7.6.2023


Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL s názvom Modul 1 - Aktuality v oblasti regulácie zdravotníckych pomôcok. Legislatívne prostredie.

Termín konania je 6. jún 2023 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.
Konferencia bude aj vysielaná (online streaming).

 

Pozvánku a všetky ďalšie detaily k účasti nájdete tu:

 

Registračný formulár vyplňte online najneskôr do 19. 5. 2023

V prípade otázok píšte, prosím, na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Neskôr bude zverejnený formulár na otázky k uvedeným témam. Otázky budú posunuté prednášateľom, aby sa na ne vopred pripravili. 

31.3.2023

============================================================

Pozývame vás na valné zhromaždenie (VZ) SARAP za rok 2022.


Dátum, čas a miesto konania
VZ bude prebiehať 6.12.2022 od 9:30 (registrácia), resp. 10:00 (otvorenie) do 12:00
v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava.
Po ukončení VZ sú účastníci pozvaní na spoločný obed.

VZ nebude vysielané online.

Inštrukcie k účasti
Člen združenia (farmaceutická firma) uplatňuje svoje práva a plní svoje povinnosti prostredníctvom svojho zástupcu povereného štatutárom. Každý člen má jeden hlas. Na valnom zhromaždení sa teda vyžaduje účasť jedného zástupcu za každého člena (firmu), ktorý je uvedený a poverený štatutárom na registračnom liste pre rok 2022 (ak došlo k zmene zástupcov, treba čo najskôr dodať aktualizovaný registračný list). Pre jednoduchší priebeh akcie vás prosíme obmedziť účasť na max. jedného zástupcu za každého člena (firmu).

Prihlasovanie

Žiadame všetkých členov, aby sa čo najskôr prihlásili na valné zhromaždenie prostredníctvom tohto formulára do 22.11.2022


https://forms.office.com/r/83pR46Ced0
 


Prihlásením sa na konferenciu beriete na vedomie informáciu o spracovaní osobných údajov, ktorá sa nachádza na webe SARAP: https://www.sarap.sk/sk/component/phocadownload/category/85-informacia-o-spracovavani-osobnych-udajov

 

Program VZ

 1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia SARAP
 2. Voľba funkcionárov valného zhromaždenia SARAP
 3. Správa o činnosti SARAP za rok 2022
 4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2021 a informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2022
 5. Informácia o stave členskej základne SARAP
 6. Plán činnosti SARAP na rok 2023
 7. Návrh rozpočtu na rok 2023
 8. Rôzne (vítané sú akékoľvek pripomienky alebo podnety k činnosti SARAP)
  (poradie bodov sa môže mierne zmeniť)

Súčasťou tohto VZ nie sú voľby do predsedníctva a kontrolnej komisie SARAP.

Nie je plánovaná zmena stanov.
 

Podklady k VZ budú čoskoro doplnené v rámci ďalšej komunikácie.

 

Tím SARAP

7.11.2022


 

Ďakujeme za účasť na konferencii.

Viac detailov: Konferencia SARAP 2022: Modul 2 – Farmakovigilančná prax. Inšpekcia. Legislatíva | ŠÚKL (sukl.sk)

21.10.2022


Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so

Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL s názvom Modul 2 - Farmakovigilančná prax. Inšpekcia. Legislatíva.

Termín konania je 11. október 2022 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.
Konferencia bude aj vysielaná (online streaming).

 

Pozvánku a všetky ďalšie detaily k účasti nájdete tu:

 

Registračný formulár vyplňte online najneskôr do 23. 9. 2022

V prípade otázok píšte, prosím, na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Neskôr bude zverejnený formulár na otázky k uvedeným témam. Otázky budú posunuté prednášateľom, aby sa na ne vopred pripravili. 

22.8.2022

============================================================