Vážení čenovia, pozývame vás na valné zhromaždenie (VZ) SARAP za rok 2017.

Miesto a čas konania VZ bude prebiehať 6.12.2017 od 9:30 v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava.

 

Inštrukcie k účasti Člen združenia (farmaceutická firma) uplatňuje svoje práva a plní svoje povinnosti prostredníctvom svojho zástupcu. Každý člen má jeden hlas. Na valnom zhromaždení sa teda vyžaduje účasť aspoň jedného zástupcu za každého člena (firmu). Na VZ sa však môžu zúčastniť aj ďalší zástupcovia firiem a môžu sa zapájať do diskusie. Pre jednoduchší priebeh akcie vás prosíme obmedziť účasť na max. dvoch zástupcov za každého člena (firmu). Pri hlasovaní hlasuje každý člen (firma) jedným hlasom.

 

Voľby do orgánov SARAP Súčasťou tohto VZ budú aj voľby do predsedníctva a kontrolnej komisie SARAP. Svoj záujem o kandidatúru uveďte v prihlasovacom emaili. Na VZ sa pred hlasovaním budú prezentovať profily záujemcov, ich aktivita v rámci SARAP aj ich plány v rámci činnosti SARAP.

 

Prihlasovanie Žiadame všetkých členov, aby sa začali prihlasovať na valné zhromaždenie prostredníctvom emailu do 17.11.2017. V emaili uveďte:

Príjemca: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predmet: VZ 2017

V správe:

 

 • názov člena (firmy) za ktorého sa prihlasujete
 • počet zástupcov, ktorí sa za člena (firmu) zúčastnia na VZ
 • návrh bodu do programu
 • záujem o kandidatúru do orgánov SARAP
 • iné pripomienky k VZ

 

Program VZ

 1. Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia SARAP
 2. Voľba funkcionárov Valného zhromaždenia SARAP
 3. Správa o činnosti SARAP za rok 2017 vrátane pracovných skupín
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2017 a schválenie účtovnej závierky za rok 2016
 5. Informácia o stave členskej základne SARAP
 6. Voľby do orgánov SARAP
 7. Plán činnosti SARAP na rok 2018
 8. Návrh rozpočtu na rok 2018
 9. Rôzne (vítané sú akékoľvek pripomienky alebo podnety k činnosti SARAP) (poradie bodov sa môže mierne zmeniť)

Nie je plánovaná zmena stanov.

 

Vybrané podklady k VZ budú čoskoro doplnené v rámci ďalšieho emailu.

 

Tím SARAP


 

 

Vážení čenovia,

Pozývame vás na valné zhromaždenie (VZ) SARAP za rok 2016.

 

(link funkčný len pre prihlásených používateľov)

 

Miesto a čas konania

VZ bude prebiehať 6.12.2016 od 9:30 v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava.

 

Inštrukcie k účasti a prihlasovaniu

Člen združenia (farmaceutická firma) uplatňuje svoje práva a plní svoje povinnosti prostredníctvom svojho zástupcu. Každý člen má jeden hlas. Na valnom zhromaždení sa teda vyžaduje účasť aspoň jedného zástupcu za každého člena (firmu). Na VZ sa však môžu zúčastniť aj ďalší zástupcovia firiem a môžu sa zapájať do diskusie. Pre jednoduchší priebeh akcie vás prosíme obmedziť účasť na max. dvoch zástupcov za každého člena (firmu). Pri hlasovaní hlasuje každý člen (firma) jedným hlasom.

 

Žiadame všetkých členov, aby sa začali prihlasovať na valné zhromaždenie prostredníctvom emailu do 22.11.2016. V emaili uveďte

 

Príjemca: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predmet: VZ 2016

V správe:

 • názov člena (firmy) za ktorého sa prihlasujete
 • počet zástupcov, ktorí sa za člena (firmu) zúčastnia na VZ
 • návrh bodu do programu
 • iné pripomienky k VZ

 

Program VZ

 1. Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia SARAP
 2. Voľba funkcionárov Valného zhromaždenia SARAP
 3. Správa o činnosti SARAP za rok 2016 vrátane pracovných skupín
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2016 a schválenie účtovnej závierky za rok 2015
 5. Informácia o stave členskej základne SARAP
 6. Plán činnosti SARAP na rok 2017
 7. Návrh rozpočtu na rok 2017
 8. Rôzne (vítané sú akékoľvek pripomienky alebo podnety k činnosti SARAP)

Nie je plánovaná zmena stanov.

 

 

Vybrané podklady k VZ

 


 

 

Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL s názvom Modul 2 - Zdravotnícke pomôcky.
Termín konania je 1. jún 2016 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.

 

Pozvánku a prihlášku nájdete tu:

2016-06-01 Modul 2_Zdravotnícke pomôcky - pozvánka a prihláška

(prihláška sa nachádza na poslednej strane dokumentu a dá sa vyplniť elektronicky)

 

V prípade záujmu prihlášku zašlite do kancelárie SARAP v termíne najneskôr do 1. mája 2016 buď poštou (nie doporučene) na adresu SARAP alebo na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

11.4.2016


SARAP modul1 2016 audience02

 

Ďakujeme všetkých za účasť a príspevky do diskusie na konferencii SARAP organizovanej v spolupráci so ŠÚKL s názvom Modul 1 - Regulatory & IT.

Všetky prednášky nájdete po prihlásení (vpravo) v časti Dokumenty - Odborné aktivity - 1. kurz SARAP 2016: Regulatory & IT (03/2016).

Zároveň vás prosíme o vyplnenie a odoslanie dotazníka - je dostupný tu 2016-03-01 Dotazník spokojnosti_SARAP_Modul 1-2016.

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,

Tím SARAP

 

SARAP modul1 2016 audience01SARAP modul1 2016 audience03

3.3.2016


Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL s názvom Modul 1 - Regulatory & IT.
Termín konania je 1. marec 2016 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.

Pozvánku a prihlášku nájdete tu:

2016-03-01 Modul 1_Regulatory & IT - pozvánka a prihláška

(prihláška sa nachádza na poslednej strane dokumentu a dá sa vyplniť elektronicky)

V prípade záujmu prihlášku zašlite do kancelárie SARAP v termíne najneskôr do 15. februára 2015 buď poštou (nie doporučene) na adresu SARAP alebo na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

1.2.2016


Vážení členovia,

informujeme vás o pripravovanom seminári ADL a IQ-MED, a.s. s názvom “Reklama liekov, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok v praxi” (prednášajúca: Mgr. Eva Siminská, Compliance Specialist, IQ-MED, a.s.), ktorý sa uskutoční 10.12.2015 o 9:00. Účastnícky poplatok je 216,- Eur s DPH. Všetky ďalšie detaily žiadajte priamo od ADL (http://www.adl.sk/Kontakt/).

Na poslednom Valnom zhromaždení SARAP bolo odsúhlasené “…pokračovanie spolupráce SARAP s ADL, hlavne v oblasti výživových doplnkov a v tej súvislosti aj kompenzovanie poplatku na semináre ADL pre členov SARAP”. V diskusii vtedy odznela predpokladaná čiastka cca 80 Eur. Vzhľadom na to, že ide o tému, ktorá sa netýka výlučne výživových doplnkov, nejde o aktivitu v spolupráci s ÚVZ SR a poplatok významne prevyšuje diskutovanú sumu, sa Predsedníctvo SARAP rozhodlo nekompenzovať poplatky svojich členov za účasť na tejto aktivite.

4.11.2015