Vzhľadom na pretrvávanie mimoriadnej situácie v SR sa MODUL 1 presúva z pôvodného termínu na nový termín: 6.10.2020.

Konferencia sa uskutoční formou riadeného online webináru.
Nahlásení účastníci dostali inštrukcie. Ak máte ďalšie otázky, píšte, prosím na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

******************************************************************************************

Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL s názvom Modul 1 - Aktuálne informácie týkajúce sa MAH vyplývajúce z činností sekcie registrácie, kvality a inšpekcie. Overovanie bezpečnostných prvkov a hlásenie incidentov.

Termín konania je 6. október 2020 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava a konferencia sa uskutoční formou riadeného online webináru.

 

Pozvánku a prihlášku nájdete tu:

(prihláška sa nachádza na poslednej strane dokumentu a dá sa vyplniť elektronicky)

 

V prípade záujmu prihlášku zašlite do kancelárie SARAP v termíne najneskôr do 10. septembra 2020 buď poštou (nie doporučene) na adresu SARAP alebo na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
(Prihlášky zaslané na modul 1 plánovaný na pôvodný dátum v júni 2020 sa vzhľadom na výrazný odstup pôvodného a nového dátumu konania nebudú brať do úvahy.)

 

V prípade, že máte otázky k uvedeným témam, píšte ich, prosím sem: Formulár na evidenciu otázok k modulu 1 SARAP
Budú posunuté prednášateľom, aby sa na ne vopred pripravili.

20.9.2020


 

Vážení členovia,
v roku 2020 sú aktivity SARAP plánované nasledovne:

Modul 1  2.6.2020 
Modul 2 6.10.2020 
Valné zhromaždenie     2.12.2020 

 

Tím SARAP 

13.12.2019


 

Vážení čenovia, pozývame vás na valné zhromaždenie (VZ) SARAP za rok 2019.

Miesto a čas konania VZ bude prebiehať 4.12.2019 od 9:30 (registrácia), resp. 10:00 (otvorenie) v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava.

 

Inštrukcie k účasti Člen združenia (farmaceutická firma) uplatňuje svoje práva a plní svoje povinnosti prostredníctvom svojho zástupcu. Každý člen má jeden hlas. Na valnom zhromaždení sa teda vyžaduje účasť aspoň jedného zástupcu za každého člena (firmu). Na VZ sa však môžu zúčastniť aj ďalší zástupcovia firiem a môžu sa zapájať do diskusie. Pre jednoduchší priebeh akcie vás prosíme obmedziť účasť na max. dvoch zástupcov za každého člena (firmu). Pri hlasovaní hlasuje každý člen (firma) jedným hlasom.

 

Súčasťou tohto VZ nebudú voľby do predsedníctva a kontrolnej komisie SARAP.

 

Prihlasovanie Žiadame všetkých členov, aby sa začali prihlasovať na valné zhromaždenie prostredníctvom emailu do 15.11.2019. V emaili uveďte:

 

Príjemca: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predmet: VZ 2019

V správe:
 

 • názov člena (firmy), za ktorého sa prihlasujete
 • počet zástupcov, ktorí sa za člena (firmu) zúčastnia na VZ
 • návrh bodu do programu
 • iné pripomienky k VZ

 

Program VZ

 1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia SARAP
 2. Voľba funkcionárov valného zhromaždenia SARAP
 3. Správa o činnosti SARAP za rok 2019 vrátane pracovných skupín
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2019 a schválenie účtovnej závierky za rok 2018
 5. Informácia o stave členskej základne SARAP
 6. Plán činnosti SARAP na rok 2020
 7. Návrh rozpočtu na rok 2020
 8. Rôzne (vítané sú akékoľvek pripomienky alebo podnety k činnosti SARAP)
  (poradie bodov sa môže mierne zmeniť)

Nie je plánovaná zmena stanov.
 

Vybrané podklady k VZ budú čoskoro doplnené v rámci ďalšieho emailu.

 

Tím SARAP

3.11.2019


 

Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL a FaF UK s názvom Modul 2 - Zmena výdaja liekov (OTC/Rx) a edukačné materiály. Zdravotnícke pomôcky v zmysle novej legislatívy.

Termín konania je 1. október 2019 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.

 

Pozvánku a prihlášku nájdete tu:

(prihláška sa nachádza na poslednej strane dokumentu a dá sa vyplniť elektronicky)

 

V prípade záujmu prihlášku zašlite do kancelárie SARAP v termíne najneskôr do 10. septembra 2019 buď poštou (nie doporučene) na adresu SARAP alebo na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

V prípade, že máte otázky k uvedeným témam, píšte ich, prosím sem: Formulár na evidenciu otázok k modulu 2 SARAP
Budú posunuté prednášateľom, aby sa na ne vopred pripravili.

16.8.2019


Srdečne vás pozývame na konferenciu SARAP organizovanú v spolupráci so ŠÚKL s názvom Modul 1 - Novinky z oblasti registrácie liekov v SR. Implementácia FMD a skúsenosti z praxe po 9.2.2019.

Termín konania je 4. jún 2019 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava.

 

Pozvánku a prihlášku nájdete tu:

(prihláška sa nachádza na poslednej strane dokumentu a dá sa vyplniť elektronicky)

 

V prípade záujmu prihlášku zašlite do kancelárie SARAP v termíne najneskôr do 10. mája 2019 buď poštou (nie doporučene) na adresu SARAP alebo na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

V prípade, že máte otázky k uvedeným témam, píšte ich, prosím sem: Formulár na evidenciu otázok k modulu 1 SARAP
Budú posunuté prednášateľom, aby sa na ne vopred pripravili.

8.4.2019