SARAP – Slovenská asociácia spoločností v oblasti liekovej regulácie (Slovak Association of Regulatory Affairs Professionals)

Main focus on the following processes related to Regulatory environment:

 • Product approval procedures and outcomes
 • Manage and accelerate the registration approvals of medicinal products as a prerequisite for consequential pricing and reimbursement activities and product availability on the market
 • Transparency and harmonisation of regulatory/registration processes
 • Legislation support and participation in the implementation processes
 • Intellectual property rights
 • Solve the common problems on behalf of the regulatory community

Predsedníctvo SARAP:

Ing. Yvonna Žittňanová, konateľ, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD.

PharmDr. Roman Maas, MPH

PharmDr. Igor Švec

PharmDr. Katarína Tomová


Kontrolná komisia SARAP:

Mgr. Katarína Tiková

Ing. Silvia Manduchová

PharmDr. Monika Vojtková

 

Členovia: 

 

Obnovenie členstva / registrácia na rok 2023

 

Vážení členovia / záujemcovia o členstvo,

prečítajte si, prosím, viac o SARAP (informačný list):

 

Ak chcete obnoviť členstvo / zaregistrovať vašu spoločnosť v asociácii SARAP na r. 2024, je potrebné vyplniť a odoslať tento formulár:

- vo formulári sa dozviete aj výšku členského na rok 2024

- sken pošlite, prosím, na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- originál pošlite, prosím, do sídla združenia OBYČAJNOU (nie doporučenou) poštou 

 

Novým členom budú neskôr zaslané prihlasovacie údaje.

 

 

 

SARAP – Slovenská asociácia spoločností v oblasti liekovej regulácie (Slovak Association of Regulatory Affairs Professionals)

 Zameraná na nasledovné procesy súvisiace s reguláciou:

 • Postupy a výsledky schvaľovania produktov
 • Riadenie a urýchľovanie schvaľovania registrácie medicínskych produktov ako podmienky pre nasledovné stanovenie cien, refundačné aktivity a dostupnosť produktu na trhu
 • Transparentnosť a harmonizácia regulačných/registračných procesov
 • Legislatívna podpora a účasť na implementačných procesoch
 • Práva duševného vlastníctva
 • Riešenie spoločných problémov v prospech regulačnej verejnosti